AAKJÆRSELSKABET

Aakjærselskabet er stiftet i 1980

 

Selskabets formand er: Karen Margrethe Rasmussen

Adresse: Kærmindevej 4, Jebjerg, 7870 Roslev - Tlf. +45 30 70 50 22

mail: kmjebjerg@mail.dk

Selskabets adresse: Jenle, Jenlevej 6, 7870 Roslev

 

Telefonnummer Rundvisning mm: 2426 0025 - tryk 1

Telefonnummer Butik/Forlag: 2426 0025 tryk 2

 

Send mail til Aakjærselskabet info@jenle.nu

 

Selskabets hjemmesider:

Jenles hovedside

Jenles skoleside

Jenles side om spor

 

Medlemmer:

Aakjærselskabets medlemmer pr. 31. december 2016 var 2347.

Aakjærselskabet gør altid medlemstallet op pr. 31. december. Vi forventer at passere de 2500 i 2017, hvilket gør selskabet til et af de største i Europa.

 

Medlemsaktiviteter:

Afholder ca. 10 koncerter, fortælle- og sangaftner samt dramadage på Jenle (Nanna & Jeppe Aakjærs kunstnerhjem) i Nordvestjylland.

 

Desuden afholdes den berømte Jenlefest første søndag i august fra 11:30 – 17:00. Her kommer der fra 800 – 1500 gæster.

 

Mindestuer og museum og Natur:

Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem er hvert år sommeråben fra medio juni til medio sept. klokken 11:00 – 17:00. Mandag lukket!

Som besøgende kan man besøge Aakjærselskabets Museum. Desuden kan man købe en tillægsbillet til guidet rundvisning i Mindestuerne, hvilket vore gæster meget anbefaler.

 

I sommerperioden er der arbejdende værksteder, fortællinger og udstillinger i Jenles Forsamlingshus.

Fra 15. marts til første søndag i december kan selskaber og skoler bestille besøg og rundvisning i Aakjærselskabets Museum og Mindestuer fra klokken 08:00 – 21:00 - ind senest kl. 19:00 (Koordinator 24 26 00 25 tryk 1 eller skriv til koordinator på selskab@jenle.dk Husk dato, antal og tlf.

 

På Jenle er der indrettet museum med museumscafé og boghandel.

 

Naturen omkring Jenle med Nanna & Jeppe Aakjærs grav, Møllen og skulpturer besøges årligt af godt 30.000 - heraf kommer ca. 12.000 til rundvisning og arrangementer.

 

Studiebolig:

På Jenle er der indrettet en studiebolig med plads til 4 personer. Ansøgningsskema findes på hjemmesiden eller kontakt formanden.

 

Netværksgrupper:

På Jenle er der ansat 15 i butikken og 14 rundvisere.

 

Aakjærselskabet har ca. 90 ulønnede medarbejdere, der varetager forskellige funktioner og er inddelt i en række netværksgrupper i organisationen.

 

Dialektgruppe:

Studiearrangementer om Aakjærs dialekttekster. Fremstiller CD’er med dialektlæsning til salg i e-Butiken og på Jenle. Afholder desuden Aakjæraften, Limfjordsfortællinger, Fredagsfortællinger og Sangaften på Jenle.

 

Foredragsgruppe:

En landsdækkende musik- og foredragsgruppe, der beretter om Jeppe Aakjær og Jenle mm.

 

Forskergruppe:

Gruppen er landsdækkende og fungerer som en konferencegruppe, der både forsker i og om Aakjær. Desuden besvarer gruppen spørgsmål fra en række institutioner, der ønsker oplysninger om Aakjærs forfatterskab og Jenle. I april 2012 blev der dannet en forskergruppe med prof. Johs. Nørregaard Frandsen SDU, som formand.

 

Museumsgruppen:

Gruppen arbejder med opbygning af udstillinger og registrering af effekter på Jenle.

 

Skolegruppe:

Arbejder med undervisningsmateriale om Jeppe Aakjær og Jenle – både til anvendelse på skolerne og ved besøg på Jenle. Hjemmeside skole.jenle.dk Desuden gymnasiewebben på: http://limfjordslitteratur.dk/forside.aspx

 

IT- & Teknikgruppen:

Hjemmesiden www.jenle.dk besøgstal 2013 – 178.977 Udarbejder elektronisk materiale til projektet ”I Aakjærs Fodspor” og 4 til 6 elektroniske nyheds- og informationsmail, som man gratis kan abonnere på. Nyhedsmailen har fået navneforandring til "Nældebladet". Gruppen har også ansvaret for de elektroniske udstillinger på Jenle. Se Nyhedsmail http://issuu.com/forlagetjenle

På YouTube har Aakjærselskabet egen kanal.

http://www.youtube.com/channel/UCKioHEzitThA663I9YjK04w?view_as=public

 

Dramagruppen:

Der arbejder på opførelse af Aakjærs dramastykker eller dramatisering af romaner og noveller mm.

 

Butiksgruppen:

Gruppen har ansvaret for en god betjening af vore gæster på Jenle. Rundvisning, Museumsbesøg, Servering af kaffe, Jenlemadder og varmt mad mm.

Gruppen indkøber desuden bøger, postkort, CD’er og får fremstillet Jenlehonning, Jenleøl og Jenlesnaps.

 

Årlig kontingent:

Enkeltmedlem 180 kr., for par: 210 kr., institutioner 250 kr.

 

Selskabets formål:

At bidrage til og koordinere forskningen samt at fremme undervisningen i Jeppe Aakjærs forfatterskab, at forestå og medvirke ved udgivelsen af forfatterskabet, og at bidrage til varetagelsen af de til forfatterskabet knyttede kulturværdier.

Selskabet bemyndiges til at uddele en årlig Aakjær-pris.

Se vedtægter

 

Selskabets udgivelser:

Udgiver årligt en bog som medlemsgave samt 2 - 5 andre værker til salg.

 

Medlemsblade og brochurer:

Udgiver årligt 'Jenlebladet' og 6 elektroniske nyheds- og informationsmail ("Nældebladet"). "Nældebladet" kommer ud til ca. 1500 abonnenter i hele verden. Se Bladet bl.a. http://issuu.com/forlagetjenle

 

Selskabet udgiver årligt (2011) 6 forskellige brochurer (oplag 100 – 20.000) http://www.jenle.dk/ATekst/XSeTekst.asp?Find=155

 

Aakjærselskabet

Jenlevej 6

7870 Roslev

24 26 00 25

Aakjærselskabet er et af Europas største litteraturselskaber, og har ca. 2500 medlemmer.