GLJENLEFESTERNE

Jenlefesterne siden 1908

1908

 

I 1908 havde Jeppe Aakjær besluttet, at han ville rejse en mindesten over forældrene ved landsbyen Aakjær i Fly sogn, hvor han var født og opvokset. Aakjær annoncerede, at han ville holde "Markfest i Aakjær" den 12. juli.

 

I Skive Folkeblad havde man skrevet, at Jeppe Aakjær forventede omkring 150 deltagere. På dagen kom der 3000, hvilket overraskede alt og alle.

 

 

 

Den 27. juli havde Nanna arrangeret et møde på Jenle i "Midtsallings Kvindevalgretsforening" og til dette møde kom der knap 300.

De to møder blev grundlaget for jenlefesterne.

Inspirationen kom selvfølgelig også for Aakjærs store interesse fra St.St. Blichers forfatterskab og kendskabet til dennes succes med "Himmelbjergmøderne" fra 1839 - 44.

 

 

 

 

1910

 

Det første Jenlemøde blev holdt den 10. juli.

Til det første møde kom der 4000 deltagere.

Jeppe Aakjær talte over emnet: "Hytter i alle lande" - Forén jer husmænd.

Redaktør H.P. Hansen emne var: "Om husmændenes problemer".

Desuden optrådte Saxtorth Mikkelsen.

 

 

 

 

1911

 

Mødet blev afholdt den 23. juli med 3000 deltagere.

Jeppe Aakjær talte over emnet: "Herremænd"

Folketingsmand F.J. Borgbjerg: "Dansk politik siden 1901"

Saxtorth Mikkelsen optrådte som artist.

 

 

 

 

1912

 

Mødet blev afholdt den 14. juli med 4-5000 deltagere.

Jeppe Aakjær: Velkomsttale til P. Munch, som fremkalder "Andersen Nielsen-Kampagnen"

Dr.Phil. P. Munch: "Bonden og Grundloven"

Redaktør H.P. Hansen emne var: "Socialismen og kristendommen".

Johannes Fønss optrådte som artist.

Det år sang man "Sang til demokratiet"

 

 

1913

 

Mødet blav afholdt den 20. juli med 3-4000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Debatten rejst!" - Fuld religionsfrihed.

Folketingsmedlem K.M. Klausen: "Begejstring for ungdomsskolen"

 

 

1914

 

Mødet blev afholdt den 5. juli med 3-4000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Herremandsvældet og dets følger"

Folketingsmand Ivar Berendsen: "Landstingets omdannelse, almindelig valgret."

Redaktør H.P. Hansen emne var: "Socialismen og kristendommen".

Johannes Fønss optrådte som artist.

Det år blev der sunget 3 nye sange:

Aakjær havde opfordret Thøger Larsen til at skrive en sang til Jenlefesterne. Sangen var "Danmark nu blunder den lyse nat". Sangen er siden sunget til alle Jenlefester.

De to andre sange var:

Martin Andersen Nexø: "Snart er dagen inde".

Jeppe Aakjær: "Landarbejder-Sang".

 

 

1915

 

Mødet blav afholdt den 1. august med 600 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Danmarks nye forfatning og freden"

Indenrigsminister Ove Rode: "Om det arbejde der må udføres i fredens tjeneste, når krigen er omme."

Jeppe Aakjærs sang: "Sej mæ, ska vi mej i Kri?".

 

 

1916

 

Mødet blev afholdt den 9. juli med 4000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Hedens Fredning"

Landbrugsminister Kr. Pedersen: "Jordspørgsmålets løsning"

Møller P. Hermansen: "De fattige og undertrykte".

Johannes Fønss optrådte som artist.

 

 

1917

 

Mødet blev afholdt den 8. juli med 3-4000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Velkomst til Stauning"

Minister Thorvald Stauning: "Om krigen og fredsarbejdet"

Johannes Fønss optrådte som artist.

Sange: "Historiens sang" og "Fred".

Jenlefesten 1917

 

 

1918

 

Mødet blev afholdt den 14. juli med 4-5000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Nørrevejles historie og Velkomst til Ove Rode"

Jeppe Aakjær: "Fortæller om sin politiske udvikling"

Landbrugsminister Kr. Pedersen: "Jordspørgsmålets løsning"

Indenrigsminister Ove Rode: "Demokrati imod tvangsstyre".

Johannes Fønss optrådte som artist.

 

 

1919

 

Nanna Aakjær havde brækket et ben og festen blev derfor aflyst.

 

Nanna Aakjær var en meget vigtig brik i Jenlefesterne. Mange gæster kom flere dage før festen blev afholdt, og blev der også nogle dage efter. Ved festerne overnattede 60 - 80 gæster på Jenle - og alle skulle have sengeplads og bespises. Huset var i gang flere uger før festerne. Nanna var krumtappen bag disse kæmpearrangementer.

Jenlefesten 1919

 

 

1920

 

Mødet blev afholdt den 1. august med 8000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Velkomst til H.P. Hanssen"

Sønderjydernes fører H.P. Hanssen: "Om nordslesvigernes tunge skæbne under krigen og genforeningen"

Jeppe Aakjær: "Om Blicher og E. Bindstouw"

Johannes Fønss optrådte som artist.

Sang: "Goddaw Ijen"

 

 

 

1921

 

Mødet blev afholdt den 10. juli med 4-5000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Bismarck flyttes", hvad består i et samfund, hvad synker i grus?

Forfatteren Johannes Skjoldborg: "Dansk folkeoplysning"

Johannes Fønss og Fru Harriet Wendelhaven optrådte som artister.

 

 

1922

 

Mødet blev afholdt den 9. juli med 2000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Bonden og Korporalen" og "Om dødens høst"

Statsrevisor Carl Slengerik: "Om vort militær"

Johannes Fønss og Ayoë Willumsen optrådte som artister.

 

 

1923

 

Mødet blev afholdt den 8. juli med 2244 betalende deltagere.

Jeppe Aakjær: "Ny og gammel Fædrelandskærlighed"

Johannes Fønss og Albert Luther optrådte som artister.

 

 

1924

 

Mødet blev afholdt den 6. juli.

Jeppe Aakjær: "Historiske Spøgelser"

Johannes Fønss, Albert Luther og Ayoë Willumsen optrådte som artister.

 

 

1925

 

Mødet blev afholdt den 5. juli med 5000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Om Klassepolitik"

Justitsminister K.K. Steincke: "Politik og kultur".

Oplæsning: Harald Bergstedt.

Johannes Fønss og Ayoë Willumsen optrådte som artister.

 

 

1926

 

Mødet blev afholdt den 25. juli med 2000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Lyssyn og Sortsyn"

Socialminister F.J. Borgbjerg: "Dansk politik 1901 - 26".

Johannes Fønss og Edith Dam optrådte som artister.

 

 

1927 - 28

 

Jeppe Aakjær var syg og kunne derfor ikke afholde festerne.

 

 

1929

 

Mødet blev afholdt den 14. juli med 2-3000 deltagere.

Jeppe Aakjær: "Det nationale og det sociale"

Forsvarsminister L. Rasmussen: "Går ind for afrustning".

Forfatter Johannes Buchholtz: "Advarer imod pessimisme". Albert Luther optrådte som artist.

 

Jenlefesten 1930

 

 

Jeppe Aakjær døde den 22. april 1930 og dermed sluttede Nanna og Jeppe Aakjærs egne Jenlefester. I 1980 i forbindelse med 50 året for Jeppe Aakjærs død blev Aakjærselskabet dannet. Selskabet afholdte den første Jenlefest i 1981. De nye Jenlefester.

Der har siden 1980 været følgende talere og underholdning af:

 

Sommeren 1980

Skive og Omegns Teaterforening holdt en "Jenlefest" i kostalden med forskellige kulturelle indslag.

________________________________________

 

9. aug.1981

Talere: Bjørn Westh og Chr. Sørensen

Underholdning: Skive Postorkester, Henry Jessen og Niels Hausgård

________________________________________

 

15. aug.1982

Talere: H.O.A. Kjeldsen og Knud Sørensen

U nderholdning: Crescendo/Skive og Erik Harbo- kgl. operasanger

________________________________________

 

31. juli 1983

Talere: Poul Dam og Kr. Helweg Petersen

Underholdning: Salling Musikskole

________________________________________

 

29. juli 1984

Talere: Samuel Rachlin og Bjarne Nielsen Brovst

Underholdning: Anker Buch

________________________________________

 

28. juli 1985

Talere: Uffe Ellemann-Jensen og Lau Jørgensen

Underholdning: Fur og Salling Folkedansere

________________________________________

 

27. juli 1986

Talere: Anker Jørgensen og Helge Lorentzen

Underholdning: Ole Bundgård

________________________________________

 

26. juli 1987

Talere: Bertel Haarder og Asger Baunsbak- Jensen

Underholdning: Paradisduoen

________________________________________

 

31. juli 1988

Talere: H.P.Clausen og Birthe Weiss

Underholdning: Inga og Kaj Agerbæk

________________________________________

 

6. aug. 1989

Talere: Svend Jacobsen og Jørgen Husted

Underholdning: De syngende husmænd

________________________________________

 

5. aug.1990

Talere : Poul Nyrup Rasmussen og P. E. Eriksen

Underholdning: Sallingkoret

________________________________________

 

4. aug.1991

Talere: Anders Fogh Rasmussen og Knud Sørensen

Underholdning: Erik Harbo - kgl. operasanger

________________________________________

 

2. aug.1992

Talere: Ritt Bjerregaard og Klaus Rifbjerg

Underholdning: Lyngkoret, Karup

________________________________________

 

8. aug. 1993

Talere: Holger K. Nielsen og Henrik Yde, Borups Højskole

Underholdning: Erik Harbo - kgl. operasanger

________________________________________

 

7. aug.1994

Talere: Per Stig Møller og Poul Erik Søe

 

________________________________________

 

6. aug.1995

Talere: Erling Olsen og Finn Slumstrup (Danmarks Radio - P l)

________________________________________

 

4. aug.1996

Talere: Knud Jakobsen, Ulfborg -læge og Connie Hedegård - Radioavisen

________________________________________

 

3. aug.1997

Talere: Kristen Tovborg og Allis Helleland (Statens Museum for Kunst)

________________________________________

 

2.aug.1998

Talere: Ebbe Lundgaard og Hans Edvard Nørregaard-Nielsen (Ny Carlsbergfonden)

Underholdning: Erik Harbo - kgl. operasanger

________________________________________

 

1. aug. 1999

Talere: Bent Hansen, Amtsborgmester og Frederik Christensen, Kerteminde

________________________________________

 

6. aug. 2000

Talere: Karl Otto Meyer, Sydslesvig og Johannes Riis, Gyldendal

________________________________________

 

5. aug. 2001

Talere: Birthe Rønn Hornbech og Jørgen Husted

________________________________________

 

4. aug. 2002

Talere: Pernille Blach Hansen og Ole Bornedal

________________________________________

 

3. aug. 2003

Talere: Karen Jespersen og forfatter Ralf Pittelkow

________________________________________

 

1. aug. 2004

Talere: Frank Jensen og Hanne Reintoft

________________________________________

 

7. aug. 2005

Talere: Poul Nyrup Rasmussen og Ole Hartling

Underholdning: En håndfuld sangere fra egnen.

Maleriudstilling: Felix Pedersen

Bøger: Skive Boglade - antikvariat.

Der var 425 gæster.

________________________________________

 

6. aug. 2006

Talere: Folketingets formand: Christian Mejdahl og Biskop, Århus Stift, Kjeld Holm

Underholdning: Pianist Karen Skovbjerg og operasanger Hanne Hohwü.

Maleriudstilling: Klaus Bahnsen, Århus "Vilde dyr på Jenle".

Bøger: Skive Boglade - antikvariat.

Der var 450 gæster.

________________________________________

 

5. aug. 2007

Talere: MF: Poul Erik Christensen og Sociolog, Henrik Dahl

Underholdning: Det Jyske Ensemble operasanger Elisabeth Meyer-Topsøe.

Maleriudstilling: Niels Frank "Duggen Dynker".

Bøger: Skive Boglade - antikvariat.

Der var 450 gæster.

________________________________________

 

3. aug. 2008

Talere: MF: Mette Frederiksen og Filosof, Anne Marie Pahuus

Underholdning: Bente Kure & Leif Ernstsen.

Maleri- & skulpturudstilling: "Stille, Hjærte, Sol går ned" v/ Henrik Scheel Andersen og Misja Rasmussen.

Udstilling udlån fra Skive Kunstmuseum: "Limfjordens vande - hjemsted og udlængsel. Christen Dalsgaard og Hans Schmidt.

Bøger: Skive Boglade - antikvariat.

Der var 600 gæster.

 

________________________________________

 

2. aug. 2009

Talere: Minister: Inger Støjberg og Forfatter, Knud Steffen Nielsen

Underholdning: Jens Boel m. band.

Maleriudstilling: Jens Bohr & Finn Heiberg

Bøger: Skive Boglade - antikvariat.

Der var 400 gæster.

 

________________________________________

 

1. aug. 2010 - 100 år for første Jenlefest

Talere: MF: Mogens Jensen og Institutleder, Johannes Nørgaard Frandsen

Underholdning: Erik Grib og Henrik Gunde.

Der var 500 gæster.

________________________________________

 

7. aug. 2011

Politisk taler: Kulturminister: Per Stig Møller.

Kulturel taler: Forlagsdirektør forlaget Gyldendal: Johannes Riis.

Underholdning: Folkemusiker, Søren Krogh med Aakjærholdet.

Specialudstilling: "Fra dansk militærnægter til norsk krigshelt."

Udstilling om Esben Aakjær i anledning af Esben Aakjærs 100 års dag.

Der var 525 gæster.

________________________________________

 

5. aug. 2012

Politisk taler: Udenrigsminister: Villy Søvndal.

Kulturel taler:Journalist og forfatter, Niels Krause-Kjær.

Underholdning I: Ghita Nørby og Lars Hannibal: "I ord og toner".

Underholdning II: Lars Lilholt med den nye Danmarkssang.

Specialudstilling: "Aakjær og det religiøse."

Der var udendørs boder. Et kinesisk TV-selskab var til stede under festen.

Deltagertaller var 850 gæster.

Tiden var for første gang fra 13:00 - 17:30.

 

4. aug. 2013

Politisk taler: Journalist: Georg Metz.

Kulturel taler: TV-journalist, Nis Boesdal.

Underholdning I: Michala Petri og Lars Hannibal

Deltagertallet var 1050 gæster.

Underholdning II: Peter Abrahamsen med trio.

Tiden var fra 13:00 - 17:00.

 

 

3. aug. 2014

Program:

EKSTRA 11:00 ‐ 13:00: Underholdning til picnickurven. Djursland Spillemænd varmede op til Jenlefesten. Landbrugets kulturfond uddelte deres kulturpris til Christina von Bülow & Søren Kristiansen for deres jazz-CD over Aakjær-sange. Politisk taler: Boligminister, Carsten Hansen. Underholdning I: Zenobia. Kulturel taler: Højskoleforstander, Jørgen Carlsen (Journalist, Hans Engell. havde glemt dagen!!) Underholdning II: ”Chr. Lilholt og band” Fællessang fra Jenlebladet nr. 9, der er med i entréen.

900 gæster.

Tiden var fra 13:00 - 17:00.

 

 

 

Aakjærselskabet

Jenlevej 6

7870 Roslev

24 26 00 25

Aakjærselskabet er et af Europas største litteraturselskaber, og har ca. 2500 medlemmer.